Create a free website for your business in minutes. In my phone!

สร้างเว็บไซต์ฟรีสำหรับธุรกิจของคุณในเวลาไม่กี่นาที
โดยใช้ Google My Business สามารถทำให้ท่านสร้างเว็บไซต์ได้ไม่ยาก
ที่ดูดีภายในเวลาไม่ถึงสิบนาที
เป็นบริการฟรีและง่ายต่อการสร้างและก็แก้ไขจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์ของคุณเอง
ใน Google My Businessมีลำดับขั้นตอนการสร้างที่เรียบง่าย ขั้นแรกก็คือการสร้าง
ชื่อองค์กร หรือธุรกิจ , การใส่ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน , พื้นที่สำหรับการให้บริการ , จุดประสงค์ของธุรกิจ , หมวดหมู่ธุรกิจ ,
ยืนยันข้อมูลแล้วก็ผู้ที่มีความประสงค์ใช้งานก็จะได้คำตอบรับจาก Google My Business
สำหรับ Password 14 QTY ที่จะมีการจัดส่งมาให้คุณถึงที่บ้านเพื่อดำเนินการสร้าง
เว็บฟรีสำหรับธุรกิจของคุณโดยโดเมม สำหรับข้อมูลของคุณจะถูกจัดเก็บที่ Google
ยักษ์ใหญ่ที่วงการสื่อสาระสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์เครื่องที่ต่างๆที่สามารถลิ้งคือออกสู่โลกที่ความจริง
Google My Business
สามารถแชร์ข้อมูลออกสู่โลกแห่งการมองเห็นรูปแบบใหม่
ให้เกิดขึ้นบนสื่อเทคโนโลยีสาระสนเทศโดยอาศัยการเป็นเจ้าของในรูปแบบการค้าออนไลน์หรือ
รูปแบบการโฆษณาที่จะสามารถดึงผู้สนใจเข้ามาสู่บนเว็บไซต์ในรูปแบบของธุรกิจบน Google My Business
การใช้งานในภาพรวมของ Google My Business
มีการจัดรูปแบบที่เรียบง่ายเหมาะแก่การใช้งาน ในทุกๆ
ที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต ใน Google My Business
มีการให้สามารถแก้ไขรูปแบบ ปรับปรุง หรือเพิ่มสื่อสำหรับการแสดงโฆษณาร้านค้าออนไลน์ใน
รูปแบบเว็ปไซต์บน Google My Business
โดยผู้ใช้สามารถสนุกและสามารถใช้ความคิดของคุณให้เหมาะสมกับผลงานนั้นๆบน Google My Business
โดยเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กลับตัวบุคคลที่สามารถต้องการแชร์ข้อมูล
หรือรูปแบบที่เรียกว่า ธุรกิจออนไลน์ บน Google My Business
การสร้างเว็บไซต์ฟรีสำหรับธุรกิจของคุณในเวลาไม่กี่นาที แบบใช้งานฟรีอีกด้วย

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *